Mainer vid Götlaborgspolisen, kapitel 28

När Mainer vaknade upp stod han i talarstolen. Han tog sig en klunk whiskey, harklade sig och satte igång…

– Jo! Medborgare, riksdagmän och vanligt folk, så här ligger det till…

THIS IS NORMAL MAINER SPEAKING

Ni känner redan till mitt engagemang i frågor om lag och ordning så låt oss klara av några punkter snabbt innan vi går vidare till väsentligheterna.

Staten skall inte äga vinstdrivande verksamheter. Om de går med vinst innebär det att det är en verksamhet som skulle skötas av ett privat alternativ och att staten därför tränger bort kommersiella aktörer. På samma sätt ska inte staten driva verksamheter som går med minus. Varje bortslösad skattekrona är ett svek mot medborgarna. Det är samma slöseri med skattekronor oavsett om det spenderas på att rusta upp olönsamma järnvägar, elledningar eller betalas ut i form av bidrag.

Bidrag bidrar till att försätta folk i en ställning där de sjunker djupt ned i passivitet. Därför vill vi strypa bidragen och därigenom ge folk ett incitament att aktivera sig själva och ta ansvar för sina handlingar. Dock gäller undantaget för såväl individer som verksamheter som är SYSTEMBÄRANDE. Det kan röra sig om stöd till bank- och finanssektor och andra rörelser som på grund av oansvariga handlingar och passivitet har hamnat i trångmål. Där kan bidrag till olönsamma verksamheter göra nytta.

Vi tror på transparens. Det är vårt ansvar att redovisa vart varenda skattekrona går som pumpas ned i bidragsträsket eller investeras i olönsamma statliga verksamheter. Kommuner, landsting och regioner som går back ska hängas ut. Dock gäller undantaget när det kommer till bidrag till privata verksamheter, enligt stycket ovan. Vi kan inte gå in och detaljstyra om t ex en av nämnda verksamheter väljer att nyttja de tillskjutna medlen till att uppehålla interna resultatbaserade incitamentsystem. Det är ett övergrepp att gå in från statens sida och besluta om sånt.

På samma sätt anser vi att transparens inte bör tillämpas gentemot exempelvis redovisning om personliga förmögenheter. Det är ett brott mot den personliga integriteten. Däremot anser vi att alla utomeuropeiska flickebarn ska vara tvungna enligt lag att inspekteras och kroppsbesiktigas av skolsköterskor minst en gång per år mellan åldrarna 0-20. Kanske även senare. Vi ser just nu över regelverket.

Vi är emot termer som feminism och strukturell rasism. Det är förlegade termer som inte passar in i vårt samhälle. Däremot är de fullt adekvata när det kommer till att rättfärdiga angreppskrig mot andra stater.  Problemet när de används utan rättfärdigande av angreppskrig i åtanke är att de är rubriker som försätter individer i offerroller. Kvinnan som åberopar patriarkalt förtryck förnekas individuellt ansvar. På samma sätt används uttrycket strukturell rasism för att skapa en känsla av otillräcklighet inom vissa grupper där det t ex hänvisas till religion, kön eller hudfärg. Undantaget i det här fallet är antisemitismen som är högst påtaglig. I sina värsta form är den direkt uttalad men den kan också kodas i andra termer som t ex kritik mot bonussystem inom bank- och finansmarknaden.

För att göra ett kort uppehåll vid frågan om incitamenten inom nämnda marknad. Det är en källa till oro bland vanligt folk. Jag tror att jag talar för alla när jag manar till lugn i den här frågan. Det kan hända att det i något fall har begåtts misstag. Dessa misstag är dock inte förutbestämda eller inbyggda i ett påstått ”system”, vilket de ofta anklagas för. Misstag sker när vissa individer tappar omdömet. Det handlar alltså om att vissa individer har brustit i omdöme men det innebär inte att vi ska dra en hel sektor över en kam.

Något som däremot inte handlar om individer är de som förespråkar gemensamt drivna verksamheter i statlig regi och kollektiva lösningar. De bör genast be om ursäkt till offren för  Lenin, Stalin, Trotskij, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Castro, Pol Pot och Staffan Westerberg. Detta handlar inte om individer som har brustit i omdöme utan en struktur av ren ondska. Vägen till stalag-helvetet går genom pappa-månader, kollektivavtal och kommunala dagis.

Individens frihet står i centrum för oss och individens frihet är okränkbar. Därför motsätter vi oss övergrepp som avlyssning och övervakning av individer såväl analogt som digitalt. Undantaget gäller dock individer som vi begår kriminella handlingar eller som vi misstänker någon gång kommer vara potentiellt kriminellt belastade. Här kräver vi utökade möjligheter att avlyssna och övervaka.

Det är även därför som jag,  just i detta tillfälle ber att få åberopa ett telefonsamtal jag hade med min mor vilket jag inte kommer att återge i detta nu, vilket är anledningen till varför jag framför en fullsatt riksdag står här med tårar i ögonen och inom loppet av någon minut kommer rösta igenom en lag som öppnar upp för en bred och generell spaning på all signaltrafik som går igenom vårt avlånga land.

Avslutningsvis vill jag passa på att varna eliten. Målet med min närvaro här i riksdagen är att få ett stopp på alla de pekpinnar som i tid och otid rappas över individens fingrar. För här kommer vi, som hatar allt förmynderi. Vad det rör sig om för lagar och regler som håller tillbaka individer? Nja, det vill jag inte säga. Det blir en aning vanskligt om jag som riksdagsman ska berätta för folk vad det är som irriterar dem. Ni undrar vilka som utgör den här eliten? Nja, det vill jag inte säga. Det blir en aning vanskligt om jag som riksdagsman ska peka ut enskilda individer.

Här är egentligen mitt tal slut men för att visa prov på mitt brinnande engagemang i skolfrågor vill jag även passa på att ta tillfället i akt att fabricera lite siffror om jämförelse med andra länder. Sydkorea 96 %. Japan 94 %. Nordrhein-Westphalen 95 %. Finland 99 %. Sverige bara 89 %. Bara 89 %. Den svenska skolan hamnar alltså på efterkälken i min uppräkning av slumpmässiga procentsatser.

Tackar för ordet!

Mainer lämnade Riksdagshuset lika snabbt som han hade äntrat det. Han var mycket nöjd med sitt framträdande. Ännu mer nöjd var han med att han under hela sitt tal hade kommit undan med att hålla sin egen, dåligt skrivna, deckare i näven och därigenom utnyttjat riksdagens faciliteter och emblem till marknadsföra hafsverket han plitat ihop under ensam spaningsuppdrag och bakfulla morgnar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: