Election Debate – andra ronden – live!

Torsdagen 22 april bjuder Sky på debatten mellan Gordon Brown, David Cameron och, Storbritanniens Obama®, Nick Clegg. Temat för kvällen är utrikespolitik.

Gordon Brown har vunnit lotten att börja med sitt anförande. Säkra brittiska jobb, trupperna i utlandet, hindra terror och ha kontroll över bankerna är Browns prioriteringar.

Cameron är upp näst. Cameron går in starkt på temat ”change”. ”Real change” i mening tre. Hjälpa familjer och bygga ett ”big society” nämns därefter.

Clegg menar att de ”gamla partierna” har svikit gamla, goda värderingar. Clegg fortsätter med att kritisera bruket av tortyr i kriget mot terror och fördömer invasionen av Irak.

Första frågan kommer från en man från Wales som arbetar inom byggnadsektorn och är minst sagt skeptisk mot EU.
Cameron vill att UK ska vara i EU men inte styras från EU, behålla sin rabatt till EU. Clegg gör sig rolig över att det tog 15 år för EU att definiera choklad men påpekar samtidigt att det finns problem som bara kan lösas gemensamt. Brown menar på att det är jobbtillfällen som är styrkan i EU, som Brown menar på har skapat 3 miljoner jobb i UK. Cameron menar att Labour och Liberaldemokraterna har lurat britterna genom att inte låta dem rösta om Maastricht-fördraget. Clegg vill vara kvar i EU, inte för att det är perfekt men för att göra det bättre, och tar ett exempel på ett europeiskt samarbete att stänga ned ett pedofil-nätverk. Brown menar på att EU är bra till att förhindra terrorism. Cameron säger att de två övriga bara nickar och tar emot politiska beslut från EU. Clegg berättar om sina erfarenheter som EU-förhandlare och menar på att UK ”punches above it’s weight” när det förhandlar med EU mot Ryssland och Kina. Brown tar upp att Conservatives är sängvänner med europeiska extremister. Cameron tar upp Conservatives säger ifrån. Clegg säger att Conservatives allians med homofober och klimatförändringsförnekare inte hjälper UK. Brown får skratt när han jämför Cameron mot Clegg med sina pojkar när det är dags att bada. Cameron är mot EU och Clegg mot USA, säger Brown. Clegg säger att UK inte kan stå vid sidan om utan måste arbeta vidare inom EU.

Kommer UK att ta upp ytterligare militära uppdrag i länder som kopplas samman med Al-Qaida?
Clegg säger att UK är i Afghanistan för att hålla UK säkert, återigen tar han upp att UK måste se till att de ger sina trupper rätt material och strategi. Brown säger att Somalia och Yemen är stater där Al-Qaida-grupperingar har stor makt och att de måste stoppas. Afghanistan är inte förlorat – den fighten kan vi vinna, säger Brown. Cameron säger att UK måste lära sig av misstag. Helikoptrar och exit strategy är viktiga punkter i hans anförande. Rätt material och rätt resurser måste ses över, säger Clegg, och pekar ut Eurofighter Typhoon och Trident som projekt som snor resurser ifrån trupperna i Irak och Afghanistan. Brown berättar om sina möten med UK-trupper innan han går vidare till att peka ut Somalia som en bas för terrorister som hotar UK. Cameron inleder med att hålla med Brown om truppernas professionalitet och delar med sig om att han, med nöd och näppe, försökte jogga ikapp med en Irak-veteran tidigare under morgonen. Clegg berättar om sitt besök i Helmand och hur mekanikerna kämpar med dålig utrustning. Brown säger att UKs strategi hela tiden förändras i takt med att talibanernas strategi ändras och understryker arbetet med att träna upp afghansk polis och militär. Cameron återvänder till Trident och menar att det inte är en trade off att prioritera truppen i Afghanistan framför kärnvapenförsvaret mot framtida hot. Clegg pekar ut Trident som ett otidseligt vapen. Brown säger ”get real” till Clegg och säger att Iran, Nordkorea och andra länder på tröskeln till kärnvapen endast kan avskräckas av Trident. Cameron säger, ”jag trodde aldrig att jag skulle säga de här orden men – jag håller med Gordon”.

Vad har partiledarna gjort personligen för att motverka klimatförändringar?
Brown berättar att han reser med tåg och tänker satsa på järnväg och säger att Skottland lämpar sig väl för utökad vindkraft. Cameron upprepar att Conservatives är ett blå-grönt parti och säger att den största personliga insatsen är hans motstånd mot Heathrows Terminal 3-utbyggnad. Clegg säger att han reser med tåg men att han inte gör nog. Clegg fortsätter med att kritisera flygindustrin och att det nuvarande skattesystem för flygtransport måste ändras. Brown kritiserar oljeberoendet och säger att han har fortsatt förtroende i kärnkraft och fortsatt utbyggnad av vindkraft. Cameron säger att Conservatives lovar en Green Deal med subventioner till att förbättra brittiska hem, genom t ex isolering. Clegg säger att kärnkraft är otroligt dyrt och menar på att britterna måste effektivisera hur de bygger sina hem och hus. Brown har ”mött folk” i Wales som propagerar för bättre isolering och fortsätter med att återigen prisa kärnkraft. Cameron menar på att UK står inför en energikris och måste se över sina reserver. Clegg menar att den internationella aspekten har glömts bort och säger att det är ett globalt problem där EU kan hjälpa. Brown attackerar Clegg på grund av hans anti-amerikanska åsikter. Lissabon-fördraget har sju ord om klimatförändringar, säger Cameron och kräver handling – inte ord från EU. Clegg försvarar sin kritik av USA genom att säga att diplomati inkluderar fler länder än just UK och USA. Brown säger att Cameron vill ha Big Society på hemmaplan men Little Britain i utlandet.

Påven kommer snart att besöka Storbritannien. Frågeställaren ur publiken vill veta vad partiledarna har att säga angående påvens ståndpunkter om kondomer, hbt-frågor och prästskandaler.
Cameron menar på att tron är viktigt men att det inte hindrar honom från att ta upp kritik. Clegg berättar att hans fru är katolik, välkomnar påvens besök men vill samtidigt att det ska göras klart för påven att det har pågått övergrepp. Brown har mött människor som har drabbats av övergrepp av präster. Katolska kyrkan måste erkänna de övergrepp som har begåtts. Olika religioner måste komma tillsammans, avslutar Brown. Cameron kritiserar påvens åsikter när det kommer till vetenskap och aborter men vill ändå inte fördöma påven utan ser det som ett tillfälle för olika religioner att diskutera. Clegg håller inte med om katolska kyrkans åsikter om homosexualitet men välkomnar påven. Brown menar att UK är ett öppet och tolerant samhälle och menar att partnerskapslagstiftning visar att UK visar tolerans mot HBT men kritiserar katolska kyrkans inflytande när det kommer till familjepolitik i t ex Afrika.

Nästa frågar gäller att återupprätta tron på politiker efter skandalerna under året som har gått.
Clegg menar på att det går att återupprätta tron genom att ge britterna rätten att sparka ut politiker som har fuskat och vill ha en förändring av valsystemet. Brown vill ge mer utrymme åt vanligt folk att höja frågor till parlamentet och vill dessutom se över valsystemet. Cameron säger att valet handlar om att städa upp efter skandalerna. Det som har skett får inte hända igen och det åtgärdas genom transparens och att slimma offentliga utgifter. Clegg, inleder med att kritisera den press han har fått ifrån en rad högertidningar under dagen, och fortsätter med att säga att det är en effekt av ”old politics”. Brown säger att han skäms för en del MPs och vill se dem i domstol och menar på att politik är vad som pågår på sjukhus, polisstationer. Cameron säger att britterna har blivit behandlade som ”mugs” och menar på att det måste komma in mer disciplin i skolorna och lag och ordning på gatorna, vilket givetvis kommer genom politik. Clegg angriper ”the old parties” för att de har utvecklat en kultur av ”jobs for life” för ledamöter i säkra områden. Brown säger att offentlig service handlar om ge service till offentligheten, inte sig själv. Cameron säger att folk som gör de rätta besluten straffas i dagens UK medan de som tar fel beslut glider fram. Clegg kräver ansvar av MPs från ”the old parties” och att de måste kickas ut. Cameron säger att vid det här laget är folk trötta på de som slår sig på bröstet över att de inte var värst i skandalerna. Brown säger att transparens är motmedlet och att det just nu pågår en upprensning. Cameron säger att det måste vara mer handling och mindre snack.

Pensioner är upp näst.
Brown säger att pensionärer ska få mer i pension och att det har gjorts flera reformer för att underlätta för pensionärernas ekonomiska situation. Cameron säger att det återigen handlar om ett svek mot de som har gjort de rätta besluten. Det ska skapas mer tillväxt genom att höja pensionåldern, om Tories kommer till makten. Clegg inleder med att säga att de äldres villkor måste ses över och exempliferar med den kalla vintern och energikostnader för hushåll i jämförelse med energibolagens rabatter till näringsverksamhet. Brown säger att det måste arbetas vidare med se till att utöka hjälp i hem i motsats till att äldre måste flytta till hem. Cameron går till motattack mot ett angrepp som Brown avslutade med och hävdar att Labour skrämmer pensionärer vilket är en skam. Clegg menar att winter fuel payments måste fortsätta precis som de gjort genom Labour. Brown och Cameron grälar om gratis ögontest, som enligt Cameron har hotats att dras tillbaka om Tories vinner. Clegg säger att omsorgen av de äldre är en mycket viktig fråga och handlar om att ge värdighet till de äldre och kräver samarbete. Cameron håller med om att värdighet och säkerhet är prioriterat och att de som har tagit rätt beslut ska kunna ge sina hem till sina barn och inte behöva sälja av dem för att betala för sjukvård. Brown säger att det planeras för reformer under nästa mandatperiod. Clegg går vidare med att kräva mer ledig tid för sköterskor så att de kan koppla av. Cameron berättar om hur han tog hand om sin dödssjuke son och säger att UKs sköterskor är hjältar och hjältinnor.

Debatten fortsätter med att handla om samarbete mellan partierna för framtiden.
Cameron berättar exempel på förslag som Tories röstade igenom under Tony Blairs styre men varnar för ett ”hung parliament”. Clegg talar sig varm för utökat samarbete över partigränserna. Brown säger att det är upp till folket att bestämma, ”you’re the boss”. Cameron säger att det är dags att kavla upp skjortärmarna och göra seriösa besparingar. Clegg tar över näst och angriper de två andra och säger att ett ”hung parliament” inte innebär världens undergång. Brown berättar om hur han har haft liberaldemokrater som rådgivare. Brown fortsätter med att berätta om hur han har tagit landet genom den svåraste ekonomiska krisen och säger att Cameron är ett hot mot ekonomin – Clegg är ett hot mot rikets säkerhet (angående Trident). Cameron bjuder in övriga partier till hans möten om ekonomi och säkerhet om han får folkets röst att styra UK. Brown insisterar på att ekonomisk återhämtning är prioritet ett och att de andra inte har bestämt respektive policy på området. Clegg slår till mot bankväsendet. Cameron attackerar Brown och Clegg genom att säga att de inte kan komma överens. Brown säger att det är det gamla Tories som talar genom Cameron och påpekar att Northern Rock inte var en storbank. Clegg återvänder till att attackera bankväsendet och kräver återigen att det ska stiftas lagar som reglerar banksystemet.

Vad vill partiledarna göra för rättvisare invandring, frågar nästa person ur publiken.

Clegg säger att det är prioriterat att se till att invandrare hamnar rätt geografiskt i UK och starkare kontroll över vem som kommer in i och lämnar landet. Brown attackerar Clegg på grund av att LibDems har flaggat för en amnesti för illegala invandrare och hänvisar till en skills list. Cameron inleder med att välkomna invandrare men fortsätter med att påpeka att invandringen på senare år har varit för hög och tar upp invandringen från Polen, där man förväntade sig 10 000-tal, inte 100 000. Clegg attackerar Boris Johnson, Londons borgmästare, och vill ha åtgärder mot kriminella ligor som smugglar in icke-britter och avslutar med att öppna upp för legalisering av icke-britter som jobbar och bidrar till samhället. Brown säger att han välkomnar icke-britter som har skills som behövs efter att ha inlett med att berätta om införandet av bio-metric id-kort. Cameron säger att det inte går att låsa in folk i vissa områden, som ett svar till Clegg, och avslutar med att säga att bara Tories kan ge ”real change”. Clegg attackerar återigen frågan om kriminella ligor som smugglar in flyktingar. Brown svingar släggan mot LibDems amnesti-policy. Clegg säger att det inte går att ignorera de tusentals människor som lever i skuggorna. Tories är de enda som kan ge ”real change, real action” säger, surprise, surprise, David Cameron och fortsätter med att säga att Labour har förstört ett tidigare välfungerande system och att den nuvarande invandringstakten måste sänkas. Clegg säger att Cameron hittar på en policy på ett problem som han tidigare har ignorerat. Brown säger att ”low skill workers” inte är välkomna i dagsläget och avslutar med att berömma EU för arbetstillfällen.

Avslutningsvis är det dags för slutanförandena, som även de har lottats ut i vilken ordning de ska genomföras.

Brown avslutningstal tar upp Afghanistan och snart ta hem styrkorna. Kärnvapen ska behållas tills andra avvecklar i samma takt. Brown prioriterar ekonomin och försvarar G20-arbetet. Återigen attackeras LibDems kärnvapenstrategi och Tories ekonomiska politik.

Cameron säger att Brown låter desperat och lovar ett fräscht nytt styre som ger säkerhet och försvar. Cameron vill ge stöd till de som gör rätt val och vill bygga ”big society”.

Clegg säger att UK göra saker på ny sätt kan de bli världsledande. Clegg tror att det finns alternativa sätt att sköta ekonomin, säkerheten och vården än det görs idag. Britterna måste inte välja de gamla valen utan har ett alternativ som leder framåt.

Sammanfattning:

Den här debatten kändes tyngre i jämförelse med den som genomfördes i förra veckan. Partiledarna var mycket mer effektiva och mer på hugget. Man hörde publiken skratta vid ett par tillfällen, något som var förbjudet i första omgång, vilket motiverade publiken på ett helt annat sätt. The Bastards på Sky klipper snabbt av sändningen när partiledarna går ut och skakar tass med publiken. Ingen efter-debatten-analys och inga kvickheter från William Hague. Tack för ingenting, Mr Murdoch!

The Guardians hemsida visar wormpollen ett övertag för LibDems, följt av Labour och, kanske inte helt oväntat med tanke på att The Guardian är en tidning som representera vänsterliberala värden, Tories på sista plats. Jag måste dock tillägga att Brown var definitivt mer på hugget, Clegg gjorde mycket bra ifrån sig även om hans aura av underdog börjar att svalna medan Cameron inte kändes helt i fas med de andra. Cameron framstod som en aning offbeat och fick inte in de där riktigt tunga släggorna som de andra levererade. Kanske är det mina egna åsikter som spelar in, vem vet. I de senast mätningarna jag har sett under torsdagen leder Tories, följt av LibDems och på tredjeplats ligger Labour.

En valdebatt återstår även om det är tveksamt om jag kommer att liveblogga den. Mer information om det i nästa vecka.

Hur reagerar du på ”Election Debate – andra ronden – live!” på Goindy?

* Jag blir glad – 459591
* Jag blir arg – 64596521
* Jag blir nyfiken – 8453355451
* Jag bryr mig inte – 98933489324023032238

Annonser

One Response to Election Debate – andra ronden – live!

  1. […] Det har påpekats att inläggen på GoIndy är för långa och, efter att ha ögnat igenom det senaste inlägget, är jag villig att hålla med. Inte ens en trojka bestående av Gordon Browns, David Camerons och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: