Indy hjälper dig att välja rätt parti i valet – pt1:2

2010/04/22

Hear yeay, hear yeay! Kommunisterna bidrar med sina svar:

From: hanna.lofqvist@riksdagen.se
Date: Thu, 22 Apr 2010 10:59:52 +0200

Hej!

Här kommer svar på tre av dina fyra frågor. Fråga nr 2 handhar våra ek.pol.sekreterare och dom sitter upptagna i budgetförhandlingar. Men testa att mejla mikael.von.knorring@riksdagen.se nästa vecka för att få svar på den.

1. Ska vi ha svenska soldater i Afghanistan? Motivera varför/varför inte. Nej, vi ska inte ha svenska soldater i Afghanistan. Allt fler människor faller offer för det eskalerande våldet i Afghanistan. I samma takt som USA:s flygplansbombningar fortsätter döda oskyldiga människor, växer den motståndsrörelse som motsätter sig utländsk militär närvaro i styrka. Det finns ingen militär lösning på konflikten i Afghanistan. Fred kan bara byggas genom en dialog mellan alla parter och en bred försoningsprocess.

2. Har ert parti något särskilt program för stöd till ekonomierna i Baltikum, som drabbats hårt av svenska bankers utlåning?

3. Vissa länder i EU har kärnvapen. Kommer ni utöva något tryck på att de länderna avrustar? Vänsterpartiet har alltid drivit på för kärnvapennedrustning och kommer att fortsätta med det.

4. I dagarna lovar flera partier mer pengar till pensionärerna. Det är något som oroar mig. Tänker ert parti ge mer pengar till pensionärerna och varifrån tänker ni i så fall ta pengarna från? När det gäller alla reformer i budgeten så finansieras de genom de skatteintäkter vi har, inga enskilda reformer är dock öronmärkta. Det viktiga är att helheten går ihop. Sen när det gäller pensionssystemet, som ligger utanför budgeten, vill vi överföra PPM-avgiften till inkomstpensionssystemet. (Premiepensionsavgiften är 2,5% på lönen). Då kan vi avskaffa den s.k. bromsen som kan minska inkomstpensionen.

Länk: Motion om kärnvapen fr Vänsterpartiet: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02U254

Länk: Motion om militär närvaro i Afghanistan fr Vänsterpartiet http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02U9Vänliga hälsningar,

Hanna Löfqvist
Vänsterpartiets riksdagskansli
hanna.lofqvist@riksdagen.se

Vänsterpartiet –
vinnare av Europarådets jämställdhetspris 2009
http://www.vansterpartiet.se
http://www.rodgron.se/

I det kommande riksdagsvalet kommer otaliga smart-alecs att påpeka att Internet kommer vara en arena där bataljen kommer att utspela sig. Vänsterpartiets svar visar tydligt på att man har lärt sig att använda sig av så kallade länkar. Nej till Afghanistan. Nej till kärnvapen. Skatteintäkterna bestämmer reformerna. Tvärtom? Fuck knows. Bromsen ska avskaffas för pensionerna, vilket oavsett om man tycker om den eller inte, ett tydligt svar.

Annonser

Indy hjälper dig att välja rätt parti i valet – pt1:1

2010/04/21

Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, i nämnd ordning, var först till kvarn och svaren blev som följer:

> From: no-reply@mp.se
>
> Hej, och tack för ditt mejl.
>
> 1. Frågan är komplex, ser utläggning här:
> http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=176074
>
> 2. Nej, inget sådant särskilt program.
>
> 3. Ja, det kräver vi rödgröna gemensamt i vårt utrikesprogram.
>
> 4. Vi tycker att det är viktigt att inkomsten för de med lägst
> pensioner höjs, och finansierar det med höjd inkomstskatt för de som
> tjänar mer än 30 000 i månaden.
>
> Vänligen,
> Miljöpartiet de Gröna

Kort och koncist, skulle ett omdöme kunna låta. Tyvärr är jag en aning för lat att klicka mig vidare till länken om Afghanistan-truppen vilket hindrar mig från att kritisera Miljöpartiet för att i sin tur vara lata när de bara skickar över en länk istället för att förklara sig. På plussidan så var de väldigt alerta. Mer Quick än Bergwall, så att säga. Och sist, men definitivt inte minst, så kom det ett mycket handgripligt förslag på varifrån pensionärernas pengar ska komma ifrån.

> From: info@centerpartiet.se
> Subject: SV: Fyra frågor
>
>
> Hej!
>
> Tack för dina frågor! Här följer min svar.
>
> 1. Ska vi ha svenska soldater i Afghanistan? Motivera varför/varför inte.
> – Ja. Det finns ett stöd i riksdagen för att ha en FN-styrka i Afghanistan. Insatsen är viktig för att upprätthålla säkerheten. Sverige tar ett betydande ansvar i frågan och engagemanget är långsiktigt. Däremot finns det ingen enighet att som FP nyligen krävde, utöka den. Det är för tidigt att säga något sådant. Man måste följa utvecklingen mycket noggrant. Inriktningen är att minska vår militära insats i takt med att landet blir säkrare, och att då öka de civila insatserna.
>
>
> 2. Har ert parti något särskilt program för stöd till ekonomierna i Baltikum, som drabbats hårt av svenska bankers utlåning?
> – Centerpartiet har en lång tradition i arbetet med att utveckla relationerna med länderna runt Östersjön. Ett ekonomiskt stöd har under flera års tid utgått till länderna i regionen, att användas främst inom miljöområdet. Det är viktigt med samarbete och utveckling i regionen, det tjänar alla på. Sverige stöttar EU:s Östersjöstrategi som har tre huvudsakliga mål: Östersjön ska bli renare, regionen ska mer dynamisk och ekonomiskt välmående och säkerheten ska bli bättre.
>
>
> 3. Vissa länder i EU har kärnvapen. Kommer ni utöva något tryck på att de länderna avrustar?
> – Ja, frågan är alltid aktuell vid olika förhandlingar och diskussioner. Men det gäller naturligtvis att vara lyhörd och gå varsamt fram.
>
> 4. I dagarna lovar flera partier mer pengar till pensionärerna. Det är något som oroar mig. Tänker ert parti ge mer pengar till pensionärerna och varifrån tänker ni i så fall ta pengarna från?
> – Centerpartiets politik har sen snart 100 år tillbaka varit att slåss för att pensionärer som haft de lägsta pensionerna ska få det bättre. Vi har fått ett tydligt genomslag för det i Alliansregeringens politik. Höjningar av bostadstillägget för pensionärer är ett tydligt exempel. Ett annat är att båda de skattesänkningar som gjorts för pensionärer har varit tydligt riktade mot de som haft de lägsta pensionerna. Det har gett en pensionär som bara har garantipension mellan 3500 och 4400 kronor mer per år. Vi vill ge mest till de som har minst!
>
> Med vänlig hälsning
> Mikaela Munck af Rosenschöld
> Politisk sakkunnig
> Centerpartiet – Alliansens Gröna Röst

Bondepartiet gör rätt bra ifrån sig. Det verkar som att de ska hålla sig till politiken istället för att hålla på och larva sig med salladsbarer, drag-uppträdande och annat trams. Det är uppfriskande med sticket mot FP i Afghanistan-frågan även om de svävar en aning på målet om Baltikum. Deras lösning låter rätt mycket som en deal om att balterna får förmånliga* lån till att köpa JAS-plan istället för att använda miljöfarlig sovjetisk flygteknik.

*Inte förmånliga.

> From: socialdemokraterna@riksdagen.se

>
> Hej!
> Tack för ditt mail.
>
> Sverige har med stora biståndsinsatser och fredsbevarande trupp åtagit sig
> en mycket viktig och svår uppgift – att bidra till säkerhet och skapa
> förutsättningar för utveckling i ett av världens fattigaste och mest
> utsatta länder.
>
> Det har skett en positiv utveckling i Afghanistan sedan 2001. Barn, också
> flickor, går i skolan i större utsträckning än tidigare, hälsosystemet har
> förbättras och i valet 2005 fick afghanerna för första gången sedan
> 1960-talet välja representanter till landets parlament. Men arbetslöshet,
> korruption och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt
> kvinnors, utgör alla allvarliga problem och hot mot en fredlig framtid.
>
> Om de internationella styrkorna lämnade Afghanistan idag skulle det
> innebära en återkomst för talibanerna och flera steg tillbaka för den
> positiva utveckling som skett. Det kan vi inte acceptera.
>
> Det finns risk för att en sammanblandning mellan den internationella
> styrkan ISAF – där Sverige deltar – och den amerikanskledda koalitionen OEF
> som vi socialdemokrater är mycket kritiska till. ISAF riskerar att förlora
> sitt folkliga stöd både i Sverige och i Afghanistan. Om en sådan negativ
> utveckling går för långt måste Sverige kunna ompröva sitt bidrag till ISAF.
> Detta vore mycket olyckligt eftersom vi vill vara med och ta ansvar för
> säkerhet och utveckling i Afghanistan. Därför måste regeringen agera för
> att upprätthålla en tydlig skillnad mellan styrkornas mandat och uppdrag.
> ISAFs huvuduppgift är och ska vara att genomföra stabiliserings- och
> säkerhetsinsatser så att den afghanska regeringen ska kunna upprätthålla
> säkerheten och därigenom möjliggöra biståndsinsatser.
>
> Den borgerliga regeringen bör presentera en bred strategi för de svenska
> insatserna i Afghanistan. Den svåra situationen kan på lång sikt bara få en
> hållbar lösning genom humanitär hjälp, bistånd och en demokratisering. Det
> kommande året är avgörande för utvecklingen i Afghanistan och vi
> socialdemokrater anser att strategin – förutom med de nuvarande
> fredsbevarande komponenterna – ska lägga tonvikten vid en framtida ökad
> civil närvaro och minskad militär närvaro.
>
> Vi beklagar djupt förluster i Afghanistan. Samtidigt är det en risk som vi
> var medvetna om när vi beslutade att sända svenska soldater till
> Afghanistan.
> Vi ser inget skäl till att det nu skulle bli en diskussion om att Sverige
> ska lämna Afghanistan, även om samarbetspartnern Vänsterpartiet vill se en
> reträtt.
> Att retirera nu skulle vara att gå dem som angriper svenska soldater till
> mötes och skulle sända helt fel signal.
>
> Sex av sju partier står bakom en förlängning av den svenska insatsen.
>
>
>
> Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör mot vår trygghet är mer
> aktuell än på länge. Sverige har under lång tid varit ledande i det globala
> arbetet för kärnvapennedrustning, men tyvärr har regeringen valt att vara
> förvånansvärt passiv i en av framtidens ödesfrågor. Dessutom har Carl Bildt
> närmast hånat den norska regeringens initiativ att skapa ett
> internationellt förbud mot klustervapen.
> Vi socialdemokrater föreslår idag ett tolvpunktersprogram för en svensk
> nedrustningsoffensiv.
> Målet för oss är en värld fri från kärnvapen. Vägen dit går via kraftfulla
> kontrollmekanismer och outtröttligt arbete för nedrustning. Så länge något
> land har kärnvapen kommer andra också att vilja skaffa dem. Så länge
> kärnvapen finns, finns också risken att de används.
>
> Det kalla kriget är över men kärnvapen fortsätter ändå att vara en central
> del i internationell säkerhetspolitik. Nyligen argumenterade fem högt
> uppsatta Natomilitärer för vikten av att Nato förbehåller sig rätten att
> slå till först med kärnvapen. Detta ger en förskräckande påminnelse om
> kärnvapnens betydelse i militäralliansen Nato. För oss socialdemokrater är
> detta i sig ett tillräckligt skäl för att Sverige även fortsättningsvis ska
> stå utanför Nato.
>
> Den borgerliga regeringen har tyvärr hittills inte gripit möjligheten. De
> har varit helt passiva.
>
>
> Pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika
> inkomster. Trots en mindre justering i budgetpropositionen föreslår
> regeringen att klyftan mellan löntagare och pensionärer ska vidgas. Vi
> socialdemokrater accepterar inte skillnaden i beskattning mellan
> pensionärer och löntagare. Vi föreslår i vårt budgetalternativ ett första
> steg mot att återupprätta rättvisan i
> skattesystemet.
>
> Vi vill sänka skatten för breda pensionärsgrupper. Alla pensionärer med en
> inkomst upp till cirka 30 000 kronor i månaden får en större skattesänkning
> med Socialdemokraternas förslag än med regeringens förslag. Skatten för
> pensionärer sänks genom att grundavdraget höjs, mest för pensionärerna med
> en normalinkomst. Totalt kostar förslaget drygt tre miljarder kronor,
> utöver regeringens förslag. Samtidigt som skatten sänks för pensionärer så
> avvisar vi socialdemokrater det utvidgade förvärvsavdrag som regeringen
> föreslår. Detta bidrar också till en minskad klyfta mellan pensionärer och
> löntagare. Vår politik skulle halvera eller nära halvera klyftan – mellan
> den skatt som en löntagare och den skatt som en pensionär betalar – för
> pensionärer med normal pension.

Sin vana trogen kryper såssarna för Stalin och hans hantlangare och utelämnar (lämnar ut) Baltikum-frågan. Dåligt. Desto mer svar blir det på de övriga frågorna. Lite oro i vänsterblocket när det kommer till Afghanistan-frågan men i övrigt är det jämntjockt med sparkar på den sittande regimen. Bäst blir det när de ger sig på Carl Bildt och hans hantering av klusterbomb-frågan.

Samtliga partier vill, inte oväntat ge mer pengar till pensionärerna. Bäst och tydligast svar tycker jag att Miljöpartiet gav.


Indy hjälper dig att välja rätt parti i valet – pt1

2010/04/21

Dels inspirerad av valrörelsen i Storbritannien, dels sporrad att redan nu kicka igång den svenska valrörelsen innan maskineriet är polerat och testkört, passar Indy på att förpesta de svenska riksdagspartierna med en liten enkät. Enkäten har sänts till de sju partierna som just nu finns representerade i riksdagen och ser ut som följer:

Hej,

Jag har fyra frågor inför det kommande riksdagsvalet som jag gärna skulle vilja ha svar på.

1. Ska vi ha svenska soldater i Afghanistan? Motivera varför/varför inte.

Det här är en fråga som troligtvis kommer att dyka upp i valdebatterna framåt hösten. Det är en fråga där svenska politiker känner att de kan göra en personlig insats på den internationella scenen genom att skicka svenska knektar från Skara, Strängnäs och Boden att offra liv och lem i ett främmande land. När en fanatiker flyger ett passagerarflyg in i en kontorsbyggnad av religiös övertygelse är han del av en dödskult som är beredd att offra liv för att driva igenom sin vilja. När en svensk grabb blir skjuten point-blank i Afghanistan så har han givit sitt liv för att flickor ska få gå i skolan (INTE martyr).

2. Har ert parti något särskilt program för stöd till ekonomierna i Baltikum, som drabbats hårt av svenska bankers utlåning?

När jag växte upp fick jag höra om hur Palme stod upp för Vietnam, Sten Andersson spred svensk progressiv socialdemokrati bland araber i Mellanöstern, Göran Persson stod upp mot nynazismen och hur Anna Lindh gav tummen upp till att bomba skiten ur serberna. Till och från höjdes röster som påpekade att Sverige hade varit otrevliga mot grannfolket i Baltikum. Vi hade med gott minne sänt några av dem tillbaka till en säker död. När Sovjet lade ned blind ledarkult och nationalistisk militarism, för ett par år, var vi svenskar tidigt på plats och såg till att rea ut alla tillgångar som tidigare hade tillhört det ryska folket till oligarker och utföra ekonomiska experiment. Ett kort tag under den Ekonomiska Krisen, när dina villalån plötsligt försvann, var det fokus på hur svenska banker hade uppfört sig i Baltikum. Här försöker jag att höra mig för om riksdagspartierna kan tänka sig ställa upp och stödja våra grannar balterna som vi, svenskar, har satt i det bruna.

3. Vissa länder i EU har kärnvapen. Kommer ni utöva något tryck på att de länderna avrustar?

Den här frågan, till tonerna av New Wave från tidigt 80-tal, tar upp den hopplöst retro-stämplade frågan om kärnvapen. Att höja ett varningens finger om kärnvapen idag är ungefär som att försiktigt föreslå att din nästas förkylning i själva verket digerdöden. Likförbannat tycker jag att det är intressant att höra vad de svenska riksdagspartierna anser eftersom vi har gått med i EG och allting och om de ändå ska ta snuset ifrån oss och reglera vilken storlek det ska vara på gurkorna och att man inte längre får kalla blockchoklad för choklad på grund av all jävla politisk korrekthet och våra badstränder ska regleras efter diktat ifrån Bryssel OCH Strasbourg så ska fanimig inte de få ha sina kärnvapen heller.

4. I dagarna lovar flera partier mer pengar till pensionärerna. Det är något som oroar mig. Tänker ert parti ge mer pengar till pensionärerna och varifrån tänker ni i så fall ta pengarna från?

Det här är något av en grinch. Snacka om att sabba julen. Di gamle! De som byggde landet! En gammal sanning säger dock att ”the coffin dodgers” är flitiga när det kommer till att rösta, endast överträffat av deras iver att utföra ärenden under lunchtid. Och trots att de röstar som de alltid har gjort (”Min farfars far var dräng hos en hård men rättvis patron som alltid gav oss rovor till jul och därför har jag alltid gått och röstat på en rova!”) anses de vara högvilt i det här valet. Det är en fullkomlig dusch av guld som strömmar fram… Vi tar om det sista. Det lovas just nu mycket till pensionärerna. Det är säkert helt i sin ordning, men likt Whitney Houston, så tror jag att barnen är vår framtid och är inte nödvändigtvis helt 100 %-igt säker på att pensionärerna är det befolkningssegment där mest ekonomiskt krut ska läggas.

Tackar på förhand!

Efter ungefär ett dygn har svaren på mina frågor börjat att komma in och när det kommer till att få sina åsikter presenterade är det först till kvarn som gäller. Den som vill ge sken av att bry sig rekommenderas att klicka på kategorin ”Riksdagsquiz 1” för att hitta svaren på mina frågor.

Hur reagerar du på ”Indy hjälper dig att välja rätt parti i valet – pt1” på Goindy?

* Jag blir glad– 0
* Jag blir varg – 140927723498
* Jag blir nyfiken –3,1415926535897…
* Jag bryr mig inte – 89898919389103208310