Wongad: Konsten att sälja en artikel

2009/08/18

Ola Wong är en skicklig journalist som ofta skriver duktigt och insatt om Kina.

Men när samma (mer eller mindre) artikel dyker upp i två tidningar (1 och 2) om fenomenet ”att shanzhaia” så får jag god lust att säga ”att wonga” är att sälja samma sak två gånger.

Framförallt avslöjar det här att de båda tidningarna som har betalat Wong för hans artikel är att betrakta som små och lokala. Frågan är om inte en av de båda artiklarna är en ”shanzhaiad” version av den andra? Men vilken av dem är orginalet?

Tills dess nöjer jag mig med att berömma Wongo med hans eget verb: Nice wonging, mr Wong!

Annonser